Takaisin

Miksi määrittelyillä on väliä?

Kaksi ryhmää – pakolaiset ja taloudelliset siirtolaiset – sekoitetaan yhä useammin toisiinsa. Heitä myös kohdellaan usein samalla tavalla: epäluuloisesti, jopa vihamielisesti ja avoimen torjuvasti.

Pakolaisten suojelemiseen suunniteltu kansainvälinen lainsäädäntö on voimakkaan paineen alla. Rajatarkastuksia vahvistetaan jatkuvasti ja niistä tehdään entistä tiukempia. Tavoitteena on pitää laittomat maahanmuuttajat poissa ja parantaa turvallisuutta – mihin valtioilla onkin täysi oikeus. Mutta myös pakolaiset voivat joutua kärsimään. Pakolaiselle käännytys turvallisen maan rajalta voi joissain tapauksissa merkitä kidutusta tai jopa kuolemaa. Siksi lakeihin kirjatuilla erotteluilla on merkitystä.

Yleensä ihmissalakuljettajatkaan eivät tee eroa pakolaisten ja siirtolaisten välillä. He yksinkertaisesti salakuljettavat jokaisen, jolla on varaa maksaa. Tästä onkin tullut osa ongelmaa, sillä tiukemmin valvotut rajat ja kiristetyt viisumimääräykset ovat osaltaan työntäneet lisää ihmisiä – sekä pakolaisia että taloudellisia siirtolaisia – ihmissalakuljettajien kynsiin.

Määritelmät lyhyesti

Pakolainen

Vuoden 1951 Pakolaisten oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa pakolaisia kuvataan ihmisiksi, jotka ovat kotimaansa tai tavanomaisen asuinmaansa ulkopuolella, ja joilla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainon kohteeksi rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn sosiaaliseen ryhmään kuulumisensa tai poliittisen mielipiteensä vuoksi. Ihmiset, jotka pakenevat konflikteja ja yleistä väkivaltaa tulkitaan myös yleisesti pakolaisiksi.

Turvapaikanhakija

Ihminen, joka on esittänyt hakemuksen pakolaisaseman saamiseksi ja odottaa hakemuksensa hyväksymistä tai hylkäämistä. Käsite ei pidä sisällään ennakko-odotuksia kumpaankaan suuntaan – se yksinkertaisesti kuvaa sitä tosiasiaa, että joku on jättänyt hakemuksen. Joidenkin turvapaikanhakijoiden päätetään olevan pakolaisia, toisten ei.

Siirtolainen

Moniulotteinen käsite, joka pitää sisällään suurimman osan ihmisistä, jotka muuttavat ulkomaille eri syistä ja tietyksi ajanjaksoksi (yleensä vähintään vuodeksi, joten hyvin tilapäiset kävijät, kuten turistit ja liikematkailijat, eivät ole siirtolaisia). Eroaa myös ”maahanmuuttajasta”, joka tarkoittaa jotakuta, joka muuttaa pysyvästi asumaan muualle kuin alkuperäiseen kotimaahansa.

Taloudellinen siirtolainen

Ihminen, joka jättää kotimaansa pikemminkin taloudellisista kuin pakolaisuuteen liittyvistä syistä.

Maansisäinen pakolainen (IDP)

Ihminen, joka on pakotettu lähtemään kodistaan – joko konfliktin, vainon tai muun  pakolaistyyppisen syyn, tai luonnonkatastrofin tai muiden vastaavien poikkeusolojen vuoksi. Toisin kuin pakolaiset IDP:t jäävät omaan maahansa.

Valtioton henkilö

Ihminen, jota ei katsota minkään valtion kansalaiseksi (lain mukaan valtioton) tai ihminen, jolta puuttuvat valtion muille kansalaisille kuuluvat perusoikeudet (tosiasiallisesti valtioton). Valtiottomuus voi olla henkilökohtainen katastrofi: jotkut valtiottomat ihmiset elävät kafkamaisessa varjomaailmassa, jossa he eivät ole virallisesti olemassa, eikä heillä sen vuoksi ole käytännöllisesti katsoen mitään oikeuksia. Toisin kuin muut esitellyt ryhmät, he eivät kenties ole koskaan lähteneet syntymäpaikastaan. Myös jotkut valtiottomat henkilöt ovat pakolaisia.

Darfurin pakolaisia Tshadissa.
Darfurin pakolaisia Tshadissa.
Kuva: UNHCR/Helene Caux