Blackjack säännöt

Säännöt blackjackiin ovat yksinkertaiset ja helpot. Pelin tarkoitus on selkeä ja onnen lisäksi myös pelaajan omat taidot ovat tärkeitä lopullisen tuloksen kannalta. Ohessa esiteltynä yleisimmät säännöt.

Blackjack lyhyesti

Blackjackissä tavoite on saada kortteja, joiden arvojen summa on mahdollisimman lähellä 21. Tuon yli menevät kädet häviävät. Jos jakajan ja pelaajan käsien arvo on sama, pelaaja saa rahat takaisin.

Blackjackissä numerokorttien arvo on sama kuin kortin numero (2-10), kuvakortit ovat arvoltaan 10, paitsi ässä on 1 tai 11 – pelaaja on vapaa määrittämään oman ässänsä arvon.

Blackjack tarkoittaa tilannetta, missä kahden ensin jaetun kortin arvojen summa on 21. Tällä kädellä pelaaja voittaa kaikki jakajan kädet paitsi jakajan oman blackjackin. Voittaessaan blackjackillä pelaaja voittaa rahansa takaisin kertoimella 3:2.

Peli alkaa pelaajan asettamalla panoksen. Tämän jälkeen jakaja jakaa pelaajille ja itselleen kaksi korttia. Jakajan korteista toinen on kuvapuoli ylöspäin ja toinen kuvapuoli alaspäin. Eurooppalaisessa blackjackissä tosin jakaja jakaa itselleen vain yhden kortin, toinen kortti jaetaan vasta kun pelaajat ovat toimineet.

Kun aloituskortit on jaettu, toimitaan seuraavanlaisesti:

  • jos pelaaja saa blackjackin ja jakaja ei, pelaaja voittaa
  • jos jakaja saa blackjackin ja pelaaja ei, pelaaja häviää
  • jos pelaaja ja jakaja molemmat saavat blackjackin, peli on tasan ja pelaaja saa rahat takaisin
  • muussa tapauksessa peli jatkuu siten, että ensin toimivat pelaajat ja sitten jakaja

Pelaaja valitsee alla olevista toiminnoista, mutta jakajalla ei ole muita toimintoja käytössään kuin “hit”.

Hit (anna) – Pelaaja saa tasan yhden lisäkortin.

Stand (jää) – Pelaaja on tyytyväinen eikä hän halua lisäkortteja. Vuoro siirtyy jakajalle.

Double down (tuplaus) – Pelaaja tuplaa rahansa ja saa tasan yhden lisäkortin.

Split (splittaus) – Pelaaja tuplaa panoksensa ja jakaa kätensä. Tämä tarkoittaa, että kaksi yhden käden muodostanutta korttia jaetaan ja yksittäiset kortit muodostavat ensimmäisen kortin kahdesta uudesta kädestä. Pelaaja jatkaa näiden kahden uuden käden pelaamista normaalisti. Pelisaitteilla voi olla omat rajoituksensa splittauksessa, muista lukea ne ennen peliä.

Surrender (antautuminen) – Mikäli pelaaja antautuu, hän häviää puolet panoksestaan. Panoksen toinen puolikas palautetaan pelaajalle. Koska tämä on pelaajalle edullinen toiminto, kaikki kasinot eivät välttämättä käytä tätä sääntöä.

Insurance (vakuutus) – Kun jakajan näkyvä kortti (ts. kuvapuoli ylöspäin oleva kortti) on ässä, pelaaja voi ottaa vakuutuksen siltä varalta että jakajan toinen kortti on kuvakortti ja siten jakajalla on blackjack. Pelaaja joka haluaa vakuutuksen, maksaa puolet alkuperäisen panoksensa koosta. Jos jakaja saa kuin saakin blackjackin, pelaaja voittaa vakuutuksensa kolminkertaisena takaisin. Näin vakuutuksen ottanut pelaaja jää omilleen.

Pelaaja voi jatkaa toimintaansa niin pitkään kunnes hänen kätensä arvo nousee yli 21:n tai hän valitsee standin. Kun pelaajat ovat toimineet, vuoro siirtyy jakajalle.

Usealla kasinolla on tapana, että jatäytyy pitää ottaa lisää kortteja jos hänen kätensä arvo on vähintään 17. Pelaaja voittaa kun jakajan käsien arvo ylittää 21 tai pelaajan käsi on lähempänä 21:tä. Voittaessaan pelaaja saa rahat takaisin kaksinkertaisena.

Lisätietoja

Blackjackiin liittyvät kiinteästi termit “kova” (hard) ja “pehmeä” (soft). Nämä termit esiintyvät usein esimerkiksi strategia-ohjeiden yhteydessä ja kun kasinot kertovat millä säännöillä kyseisessä paikassa pelataan. Termit kuvaavat sitä, onko kädessä ässää vai ei. Käsi on “kova”, kun siinä ei ole ässää ja “pehmeä”, kun siinä on ässä.